Kaydol

Merhaba Sevgili Floodlar.com Kullanıcısı, Web sitemizde geçirdiğiniz zaman ve bu büyüleyici flood evrenine katılımınız için teşekkür ederiz. Floodların geniş dünyasıyla dolu deneyiminizi daha fazla keşfetmek için, web sitemizi sınırsız olarak kullanabilmeniz adına giriş yapmanız gerekmektedir.

Oturum aç

Merhaba Floodlar.com Kullanıcısı, İlk üç sayfayı tamamladınız, tebrikler! Ancak, floodların devamını görmek ve daha fazla interaktif deneyim yaşamak için giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa, hızlıca oluşturabilirsiniz. Sınırsız floodlar ve etkileşimler sizleri bekliyor. Giriş yapmayı unutmayın!

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreniz mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi giriniz. Size bir bağlantı göndereceğiz ve bu link üzerinden yeni bir şifre oluşturabileceksiniz.

Fil Necati Masonlar Locası Subreddit Adı Nedir? Cevap: ( N31 )

Üzgünüz, flood girme izniniz yok, Flood girmek için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu Floodun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Mobil Uygulamada Açın

Güncel Floodlar En sonuncu Nesne

Tomcat 9’u CentOS 7’ye Kurma

Tomcat 9’u CentOS 7’ye Kurma

Tomcat, Apache Software Foundation tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir Java uygulama paketidir. Bu eğitimde Tomcat 9’u CentOS 7’ye nasıl kuracağınızı öğrenin.

CentOS 7'ye Tomcat 9 Nasıl Kurulur?

Önkoşullar

  • olan bir kullanıcı hesabı sudo ayrıcalıklar
  • Bir terminal penceresine / komut satırına erişim (Ctrl-Alt-F2)

Java’nın Yüklü Olup Olmadığını Kontrol Edin

Tomcat, mevcut bir Java kurulumuna güvenir. Sisteminizde Java kurulu olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdakileri bir terminal penceresine girin:

java -version
java versiyonu terminal çıkışı jdk 1.8.0

En az JDK 1.8.0 çalıştırıyor olmalısınız. Sistem daha eski bir sürümü veya yüklü Java olmadığını bildirirse, şunu girerek Java’yı yükleyin:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Not: Bu kılavuz OpenJDK SE (Standart Sürüm) 8’i kullanır. OpenJDK tamamen açık kaynaktır. Yazılımınız Oracle Java kullanıyorsa, onun yerine onu kullanabilirsiniz.

Tomcat Kullanıcısı ve Grubu Oluşturun

Tomcat olarak çalıştırılmamalıdır kök. Aşağıdakileri girerek yeni bir kullanıcı ve grup oluşturun:

sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Tomcat 9’u indirin

Tomcat 9.0.20, bu yazının yazıldığı tarihteki en son sürümdür. Daha sonraki bir sürüm şu adreste mevcut olabilir: resmi indirme sayfası. Alternatif olarak, aşağıdakileri girin:

cd /tmp
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.56/bin/apache-tomcat-9.0.56.tar.gz
wget apache tomcat 9 indirme terminali

Tomcat tar.gz dosyasını çıkartmak için /opt/erkek kediaşağıdakileri girin:

sudo tar xzvf apache-tomcat-9*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
tar xzvf apache erkek kedi özü terminali

Tomcat Kullanıcı İzinlerini Değiştirin

Yeni erkek kedi kullanıcısının dizin üzerinde yürütme ayrıcalıklarına ihtiyacı var.

Aşağıdakileri girin:

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/bin/*.sh'

Bir Sistem Birimi Dosyası Oluşturun

Bir sistem birimi dosyası oluşturmak, Tomcat’in bir hizmet olarak çalışmasına izin verir.

1. Aşağıdaki komutla Java konumunu bulun:

readlink -f $(which java)
hangi java terminal çıkışının okunduğu bağlantı

üst klasörünü kopyalayın /jre/bin/java sonraki adım için.

1. oluşturmak için erkek kedi.hizmet dosya, şu komutu kullanın:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

2. Dosyaya şunu girin:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom -Djava.awt.headless=true"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
tomcat.service dosyası centos

Önceki adımdaki yolu şuraya yapıştırın: Environment="JAVA_HOME=<path>" astar.

3. Dosyayı kaydedip kapatın.

4. Sistemi yenileyin:

sudo systemctl daemon-reload

5. Tomcat hizmetini açılışta başlayacak şekilde ayarlayın:

sudo systemctl enable tomcat

6. Tomcat hizmetini başlatın:

sudo systemctl start tomcat

7. Tomcat hizmetinin kurulu ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın:

sudo systemctl status tomcat
sudo systemctl durumu tomcat aktif terminal

Güvenlik Duvarını Ayarlayın

Tomcat hizmet gereksinimleri erişim Bağlantı noktası 8080.

Komutları girerek trafiğe izin verin:

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
güvenlik duvarı 8080 numaralı bağlantı noktasını etkinleştirir

Mesaj success terminale yazdırır. Seçeneği uygulamak için güvenlik duvarını yeniden yükleyin:

firewall-cmd --reload
güvenlik duvarı-cmd --reload terminal çıkışı

Tomcat sunucusunu bir web tarayıcısında görebilmeniz gerekir.

Bu web adresini bir tarayıcı penceresine girin:

http://server_ip:8080

Örneğin, Tomcat’i yerel bir sunucuda çalıştırıyorsanız şunu kullanın:

http://localhost:8080
tomcat 9 sunucu tarayıcı localhost

Web Yönetim Arayüzünü Kurun

1. Web Yönetim Arayüzüne erişecek bir kullanıcı oluşturmak için kullanıcı dosyasını şunu girerek düzenleyin:

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

2. Dosyadaki her şeyi silin ve şunu ekleyin:

<tomcat-users>
<!--
Comments
-->
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="good_password" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

Yer değiştirmek iyi_şifre Seçtiğiniz güvenli bir şifre ile.

Dosyayı kaydet ve çık. Artık bir web tarayıcısında Web Yönetim Arayüzüne erişebilmelisiniz. Ziyaret etmek http://server_ip:8080/manager/html arayüzü kullanmak için.

Tomcat 9 web uygulama yöneticisi sayfası

Uzaktan Erişimi Yapılandırın (İsteğe Bağlı)

Varsayılan olarak, Tomcat’e yalnızca kurulu olduğu yerel makineden erişilebilir. Bu adım, belirli bir IP adresine erişim izni vermenizi sağlar.

1. Aşağıdaki dosyayı düzenleyin:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

2. Aşağıdakileri ekleyin:

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|192.168.0.*" />

3. Dosyayı kaydedin ve çıkın.

4. İkinci dosya için işlemi tekrarlayın:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

5. Aşağıdakileri ekleyin:

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|192.168.0.*" />

6. Kaydedin ve çıkın.

Bu, herhangi bir sisteme erişim izni verecektir. 192.168.0.* IP adresi aralığı.

IP adresini intranetiniz için belirli bir aralığa değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak, tek bir sistemin IP adresini kullanabilirsiniz.

bu yıldız işareti birden çok IP adresine izin vermek için bir joker karakter görevi görür. Tam erişim verilmesi güvenlik açıkları bırakabilir. Bunun yerine, yalnızca bir işletmenin Tomcat’e erişmesi gereken sistemleri etkinleştirin.

Çözüm

CentOS sunucunuzda çalışan bir Apache Tomcat 9 kurulumuna sahip olmalısınız. Ayrıca, Tomcat sunucunuza intranetinizdeki belirli bir IP aralığından veya adresinden erişebilmelisiniz.

İlgili Mesajlar

Yorum eklemek için giriş yapmalısınız.