Kaydol

Merhaba Sevgili Floodlar.com Kullanıcısı, Web sitemizde geçirdiğiniz zaman ve bu büyüleyici flood evrenine katılımınız için teşekkür ederiz. Floodların geniş dünyasıyla dolu deneyiminizi daha fazla keşfetmek için, web sitemizi sınırsız olarak kullanabilmeniz adına giriş yapmanız gerekmektedir.

Oturum aç

Merhaba Floodlar.com Kullanıcısı, İlk üç sayfayı tamamladınız, tebrikler! Ancak, floodların devamını görmek ve daha fazla interaktif deneyim yaşamak için giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa, hızlıca oluşturabilirsiniz. Sınırsız floodlar ve etkileşimler sizleri bekliyor. Giriş yapmayı unutmayın!

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreniz mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi giriniz. Size bir bağlantı göndereceğiz ve bu link üzerinden yeni bir şifre oluşturabileceksiniz.

Fil Necati Masonlar Locası Subreddit Adı Nedir? Cevap: ( N31 )

Üzgünüz, flood girme izniniz yok, Flood girmek için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu Floodun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Mobil Uygulamada Açın

Güncel Floodlar En sonuncu Nesne

How to Use the Linux ftp Command

How to Use the Linux ftp Command

FTP (File Transfer Protocol) is a network protocol used for transferring files from one computer system to another. Even though the safety of FTP tends to spark a lot of discussion, it is still an effective method of transferring files within a secure network.

In this tutorial, we will show you how to use the ftp command to connect to a remote system, transfer files, and manage files and directories.

How to use the ftp command in Linux

Prerequisites

IMPORTANT: FTP traffic is not encrypted and is thus considered unsafe. It is not recommended to transfer files over the Internet using FTP. To learn more about secure alternatives to FTP, have a look at our articles on SFTP and TSL vs. SSL.

Linux ftp Command Syntax

The Linux ftp command uses the following basic syntax:

ftp [options] [IP]

The IP is the IP address of the system you are connecting to.

The options available for the ftp command are:

FTP Command Options Description
-4 Use only IPv4.
-6 Use only IPv6.
-e Disables command editing and history support.
-p Uses passive mode for data transfers, allowing you to use FTP despite a firewall that might prevent it.
-i Turns off interactive prompting during multiple file transfers.
-n Disables auto-login attempts on initial connection.
-g Disables file name globbing.
-v Enables verbose output.
-d Enables debugging.

The ftp command connects you to a remote system and initiates the FTP interface. The FTP interface uses the following commands to manage and transfer files to the remote system:

Command Description
! Temporarily escape to the local shell.
$ Execute a macro.
? Display help text.
account Supply a password for the remote system.
append Append a local file to a file on the remote system.
ascii Set the file transfer type to network ASCII (default type).
bell Enable a sound alert after each transfer is complete.
binary Set the file transfer type to binary image transfer.
bye Exit the FTP interface.
case Toggle upper/lower case sensitivity when ID mapping during the mget command.
cd Change the current working directory on the remote system.
cdup Change to the parent of the current working directory on the remote system.
chmod Change file permissions on the remote system.
close Exit the FTP interface.
cr Toggle carriage return stripping on ASCII file transfers.
debug Toggle debugging mode.
delete Delete a file from the remote system.
dir List the contents of a directory on the remote system.
disconnect Terminate the FTP session.
exit Terminate the FTP session and exit the FTP interface.
form Set the file transfer format.
get Transfer a file from the remote system to the local machine.
glob Toggle meta character expansion of local file names.
hash Toggle displaying the hash sign (“#“) for each transferred data block.
help Display help text.
idle Set an inactivity timer for the remote system.
image Set the file transfer type to binary image transfer.
ipany Allow any type of IP address.
ipv4 Only allow IPv4 addresses.
ipv6 Only allow IPv6 addresses.
lcd Change the current working directory on the local machine.
ls List the contents of a directory on the remote system.
macdef Define a macro.
mdelete Delete multiple files on the remote system.
mdir List the contents of multiple directories on the remote system.
mget Transfer multiple files from the remote system to the local machine.
mkdir Create a directory on the remote system.
mls List the contents of multiple directories on the remote system.
mode Set the file transfer mode.
modtime Show the last time a file on the remote system was modified.
mput Transfer multiple files from the local machine to the remote system.
newer Transfer a file from the remote system to the local machine only if the modification time of the remote file is more recent than that of the local file (if a local version of the file doesn’t exist, the remote file is automatically considered newer).
nlist List the contents of a directory on the remote system.
nmap Set templates for default file name mapping.
ntrans Set translation table for default file name mapping.
open Establish a connection with an FTP server.
passive Enable passive transfer mode.
prompt Force interactive prompts when transferring multiple files.
proxy Execute command on an alternate (proxy) connection.
put Transfer a file from the local machine to the remote system.
pwd Display the current working directory on the remote system.
qc Toggle displaying a control character (“?“) in the output of ASCII type commands.
quit Terminate the FTP session and exit the FTP interface.
quote Specify a command as an argument and send it to the FTP server.
recv Transfer a file from the remote system to the local machine.
reget Transfer a file from the remote system to the local machine if the local file is smaller than the remote file. The transfer starts at the end of the local file. If there is no local version of the file, the command doesn’t execute.
rename Rename a file on the remote system.
reset Clear queued command replies.
restart Restart a file transfer command at a set marker.
rhelp Display help text for the remote system.
rmdir Remove a directory on the remote system.
rstatus Show the status of the remote system.
runique Toggle storing files on the local machine with unique filenames.
send Transfer a file from the local machine to the remote system.
sendport Toggle the use of PORT commands.
site Specify a command as an argument and send it to the FTP server as a SITE command.
size Display the size of a file on the remote system.
status Show the status of the FTP interface.
struct Set the file transfer structure.
sunique Toggle storing files on the remote system with unique filenames.
system Show the operating system on the remote system.
tenex Set the file transfer type to allow connecting to TENEX machines.
tick Toggle printing byte counter during transfers.
trace Toggle packet tracing.
type Set a file transfer type.
umask Set a default permissions mask for the local machine.
user Provide username and password for the remote FTP server.
verbose Toggle verbose output.

How to Use ftp Command in Linux

The ftp command connects a computer system to a remote server using the FTP protocol. Once connected, it also lets users transfer files between the local machine and the remote system, and manage files and directories on the remote system.

Establish an FTP Connection

To establish an FTP connection to a remote system, use the ftp command with the remote system’s IP address:

ftp [IP]

For instance, connecting to a remote server with the IP address 192.168.100.9:

ftp 192.168.100.9

Log into the FTP Server

Once you initiate a connection to a remote system using the ftp command, the FTP interface requires you to enter a username and password to log in:

Connecting with the ftp command requires you to enter login credentials

Entering the required credentials logs you in and starts the FTP interface. In this example, we are logging in as the phoenixnap user:

Entering the required login credentials

The FTP interface is now active and ready to execute commands:

Successfully logging in activates the FTP interface

Working with Directories on a Remote System

Using FTP, you can perform basic directory management on the remote system, such as creating directories, moving from one working directory to another, and listing directory contents.

List Directories

The FTP interface allows you to list the contents of a directory on a remote system using the ls command:

ls

Using the command without any options displays the content of the remote system’s current working directory. In this example, that is the Home directory:

Using the ls command to list the content of a directory on the remote system

Note: The FTP interface allows you to use standard ls command options. Learn more in our guide to the Linux ls command.

Specifying the path to a directory as an argument to the ls command displays the content of that directory:

ls [path to directory]

For example, listing the content of the Example directory:

ls Example
Listing the content of a specific directory on the remote system

Appending the name of a text file to the end of the ls command saves the content of a directory to that file:

ls [path to directory] [file name]

For instance:

ls Example listing.txt

This command syntax requires you to type Y and press Enter to confirm saving the text file:

Saving the contents of a directory as a text file

Opening the text file reveals the content of the directory:

The contents of a directory as a text file

The dir and nlist commands are alternatives to the ls command and work the same way. The FTP interface also allows you to list the contents of multiple directories using the mls command:

mls [directory 1] [directory 2] .. [directory n]

For instance, the example below lists the contents of Example and Example2:

mls Example Example2 -
Listing the contents of multiple directories with the mls command

Like the ls command, the mls command allows users to save the contents in a text file. This command treats the last argument as the name of the text file. If you want to list directory contents without saving them to a text file, replace the file name with a dash symbol (-).

The mdir command works the same as the mls command but offers a more detailed output:

mdir Example Example2 -
Listing the contents of multiple directories with the mdir command

Change Directories

Use the cd command to change the current working directory on the remote system:

cd [path to directory]

For instance, moving to the Example directory:

cd Example
Changing the current working directory on the remote system

Use the cdup command to move to the parent of the current working directory. In this example, we are moving from the Example directory to the Home directory:

cdup
Changing to the parent of the current working directory

Create Directories

Using the mkdir command allows you to create a directory on the remote system:

mkdir [directory name]

In the example below, we create a directory named Example3:

mkdir Example3
Creating a new directory on the remote system

Download Files via FTP

To transfer a file from a remote system to the local machine, use the get or recv command.

get [remote file name]

OR

recv [remote file name]

In the example below, we transfer example_file.txt to the local machine.

get example_file.txt
Transferring a file from the remote system to the local machine

To transfer example_file.txt and save it as example.txt on the local machine, use:

get example_file.txt example.txt
Transferring and renaming a file from the remote system to the local machine

Transferring a file from a specific directory requires you to move into that directory:

cd Example
get test01.txt
Transferring a file from a directory on the remote system to the local machine

The mget command allows you to transfer multiple files at the same time. For example, transferring test01.txt, test02.txt, and test03.txt from the Example directory:

mget test01.txt test02.txt test03.txt
Transferring multiple files from the remote system to the local machine

Note: By default, the mget command displays an interactive prompt asking users to confirm each file transfer. Use the prompt command to toggle this feature on and off.

Upload Files via FTP

Use the put or send command to transfer a file from the local machine to a remote system. Both commands use the same basic syntax:

put [local file name]
send [local file name]

To transfer example01.txt to the remote system, use:

put example01.txt
Transferring a file from the local machine to the remote system

To upload example01.txt to the remote system as sample01.txt, use:

put example01.txt sample01.txt
Transferring and renaming a file from the local machine to the remote system

Moving into a specific directory allows you to transfer files from that directory:

cd Directory
put example.txt
Transferring a file from a directory on the local machine to the remote system

Use the mput command to transfer multiple files to the remote system. For example, transfer test04.txt, test05.txt, and test06.txt with:

mput test04.txt test05.txt test06.txt
Transferring multiple files from the local machine to the remote system

Note: Using the mput command creates an interactive prompt asking the user to confirm each file transfer. Use the prompt command to toggle this feature on and off.

Rename Files

Use the rename command to rename files on the remote server. The rename command uses the following syntax:

rename [old file name] [new file name]

For instance, renaming sample01.txt to sample_file01.txt:

rename sample01.txt sample_file01.txt

Executing the command successfully produces the following output:

Renaming a file on the remote system

Use the rename command to change directory names too.

In the example below, the Example3 directory is renamed to Example03:

rename Example3 Example03
Renaming a directory on the remote system

Delete Files

The delete command allows you to delete a file on the remote system. It uses the following syntax:

delete [file name]

For instance, deleting sample_file01.txt:

delete sample_file01.txt
Deleting a file on the remote system

Using the mdelete command allows you to delete multiple files at the same time by adding the file names after the command:

mdelete test04.txt test05.txt test06.txt
Deleting multiple files from the remote system using file names

Note: When using the mdelete command, an interactive prompt asks you to confirm each file deletion. Use the prompt command to toggle this feature on and off.

Another method is to use the mdelete command with a wildcard character. For instance, to delete all .txt files, use:

mdelete *.txt
Deleting multiple files from the remote system using a wildcard character

Close the FTP Connection

Use the bye, exit, or quit command to terminate the FTP connection and exit the interface.

Using the disconnect command closes the connection without exiting the interface.

Terminating the FTP connection

Conclusion

After reading this article, you should be able to establish an FTP connection between a local system and a remote server, and use it to transfer files and perform basic file and directory management.

If you are interested in transferring files over the Internet, learn more about SFTP commands, a safer alternative to FTP.

İlgili Mesajlar

Yorum eklemek için giriş yapmalısınız.