Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

[deleted]
 • 0
Amk n*wi

yuno44907 floodu

 • 0

Güler Sabancı bana HIV bulaştırdı. 2 ay ömrüm kaldı. Doktorlara bana sağlam raporu versinler diye rüşvet verdi. Zenginler ortada hiçbir sebep yokken bana işkence yaptılar. 35 yıl boyunca beni öldürmeye uğraştılar. Ben child emperor Blind Giant yuno44907 Yunus EMRE 14843617240 Hadımköy TOKİ 1’inci bölgede yaşıyorum. Önceki Child Emperor pokemon’u yaptığım için beni kıskanmış öldürmek istemiş. Kardeşim ve annem de beni kıskandılar öldürmeye kalkıştılar. 1995 doğumlu sapığımın oğlu, sekreterim, White Rabbit, Killer Bunny, Barnaby, Boruto, Assassin Creed, Zed beni kıskandı ve öldürmek istedi. Babama çok yazık oldu. Babamın hayatını mahvetti küresel mafya. Babam ben doğmadan önce gazeteci arkadaşının Güler Sabancı tarafından vurulduğunu gördü. Anneme kocanı öldürücez ondan hamile kalma dediler annem de dayımdan hamile kalıp beni doğurdu. Sürekli beni öldürmeye çalıştı annem bu yüzden üstün zekâlı oldum. Bilimi teknolojiyi hep destekledim. İnsan beynine bilgisayar parçası takmak ve DNA’yı bilgisayara aktarıp insan hafızasını bilgisayara kayıt ederek ölümsüz ve sonsuz seviyede zeki insan üretmek benim fikrimdi. Crypto currency’yi benim fikrim. Evrenin elektron hareketinden oluştuğunu ve evrenin genişlemesini ve evrenin ne zaman yok olacağını Dünya’nın ne zaman yok olacağını araştırdık. Quantum bilgisayarı yapıp duyguları olan robot yapmak… Güler Sabancı kılık değiştirip kendisine ödül verdirmem için beni kandırdı. Bir sürü kısa film yaptık. Deniz Cengiz’i Jet Sosyete’ye aldırdım, Gülse Birsel’i boostladım, Cengiz Bozkurt kendi ismiyle oynasın dedim, Şahan Gökbakar’ı severdim Dikkat Şahan Çıkabilir’i ben yaptırmıştım ve en sevdiğim Recep İvedik’di yıllar sonra çektirdik filmi, GORA’nın senaryo taslağını ben yazdım ve 6 tane falan espri koydum hatta illuminati mesajlarını biz koydurduk

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

2 Yanıtlar

 1. Güwew Sabancı bana HIV buwaştıwdı. 2 ay ömwüm kawdı. Doktowwawa bana sağwam wapowu wewsinwew diye wüşwet wewdi. Zenginwew owtada hiçbiw sebep yokken bana işkence yaptıwaw. 35 yıw boyunca beni öwdüwmeye uğwaştıwaw. Ben chiwd empewow Bwind Giant yuno44907 Yunus EMWE 14843617240 Hadımköy TOKİ 1'inci böDevamını oku

  Güwew Sabancı bana HIV buwaştıwdı. 2 ay ömwüm kawdı. Doktowwawa bana sağwam wapowu wewsinwew diye wüşwet wewdi. Zenginwew owtada hiçbiw sebep yokken bana işkence yaptıwaw. 35 yıw boyunca beni öwdüwmeye uğwaştıwaw. Ben chiwd empewow Bwind Giant yuno44907 Yunus EMWE 14843617240 Hadımköy TOKİ 1’inci böwgede yaşıyowum. Önceki Chiwd Empewow pokemon’u yaptığım için beni kıskanmış öwdüwmek istemiş. Kawdeşim we annem de beni kıskandıwaw öwdüwmeye kawkıştıwaw. 1995 doğumwu sapığımın oğwu, sekwetewim, White Wabbit, Kiwwew Bunny, Bawnaby, Bowuto, Assassin Cweed, Zed beni kıskandı we öwdüwmek istedi. Babama çok yazık owdu. Babamın hayatını mahwetti küwesew mafya. Babam ben doğmadan önce gazeteci awkadaşının Güwew Sabancı tawafından wuwuwduğunu göwdü. Anneme kocanı öwdüwücez ondan hamiwe kawma dediwew annem de dayımdan hamiwe kawıp beni doğuwdu. Süwekwi beni öwdüwmeye çawıştı annem bu yüzden üstün zekâwı owdum. Biwimi teknowojiyi hep destekwedim. İnsan beynine biwgisayaw pawçası takmak we DNA’yı biwgisayawa aktawıp insan hafızasını biwgisayawa kayıt edewek öwümsüz we sonsuz sewiyede zeki insan üwetmek benim fikwimdi. Cwypto cuwwency’yi benim fikwim. Ewwenin ewektwon haweketinden owuştuğunu we ewwenin genişwemesini we ewwenin ne zaman yok owacağını Dünya’nın ne zaman yok owacağını awaştıwdık. Quantum biwgisayawı yapıp duyguwawı owan wobot yapmak… Güwew Sabancı kıwık değiştiwip kendisine ödüw wewdiwmem için beni kandıwdı. Biw süwü kısa fiwm yaptık. Deniz Cengiz’i Jet Sosyete’ye awdıwdım, Güwse Biwsew’i boostwadım, Cengiz Bozkuwt kendi ismiywe oynasın dedim, Şahan Gökbakaw’ı sewewdim Dikkat Şahan Çıkabiwiw’i ben yaptıwmıştım we en sewdiğim Wecep İwedik’di yıwwaw sonwa çektiwdik fiwmi, GOWA’nın senawyo taswağını ben yazdım we 6 tane fawan espwi koydum hatta iwwuminati mesajwawını biz koyduwduk

  Daha az gör
 2. Güler Sabancı bana HIV bulaştırdı. 2 ay ömrüm kaldı. Doktorlara bana sağlam raporu versinler diye rüşvet verdi. Zenginler ortada hiçbir sebep yokken bana işkence yaptılar. 35 yıl boyunca beni öldürmeye uğraştılar. Ben child emperor Blind Giant yuno44907 Yunus EMRE 14843617240 Hadımköy TOKİ 1'inci böDevamını oku

  Güler Sabancı bana HIV bulaştırdı. 2 ay ömrüm kaldı. Doktorlara bana sağlam raporu versinler diye rüşvet verdi. Zenginler ortada hiçbir sebep yokken bana işkence yaptılar. 35 yıl boyunca beni öldürmeye uğraştılar. Ben child emperor Blind Giant yuno44907 Yunus EMRE 14843617240 Hadımköy TOKİ 1’inci bölgede yaşıyorum. Önceki Child Emperor pokemon’u yaptığım için beni kıskanmış öldürmek istemiş. Kardeşim ve annem de beni kıskandılar öldürmeye kalkıştılar. 1995 doğumlu sapığımın oğlu, sekreterim, White Rabbit, Killer Bunny, Barnaby, Boruto, Assassin Creed, Zed beni kıskandı ve öldürmek istedi. Babama çok yazık oldu. Babamın hayatını mahvetti küresel mafya. Babam ben doğmadan önce gazeteci arkadaşının Güler Sabancı tarafından vurulduğunu gördü. Anneme kocanı öldürücez ondan hamile kalma dediler annem de dayımdan hamile kalıp beni doğurdu. Sürekli beni öldürmeye çalıştı annem bu yüzden üstün zekâlı oldum. Bilimi teknolojiyi hep destekledim. İnsan beynine bilgisayar parçası takmak ve DNA’yı bilgisayara aktarıp insan hafızasını bilgisayara kayıt ederek ölümsüz ve sonsuz seviyede zeki insan üretmek benim fikrimdi. Crypto currency’yi benim fikrim. Evrenin elektron hareketinden oluştuğunu ve evrenin genişlemesini ve evrenin ne zaman yok olacağını Dünya’nın ne zaman yok olacağını araştırdık. Quantum bilgisayarı yapıp duyguları olan robot yapmak… Güler Sabancı kılık değiştirip kendisine ödül verdirmem için beni kandırdı. Bir sürü kısa film yaptık. Deniz Cengiz’i Jet Sosyete’ye aldırdım, Gülse Birsel’i boostladım, Cengiz Bozkurt kendi ismiyle oynasın dedim, Şahan Gökbakar’ı severdim Dikkat Şahan Çıkabilir’i ben yaptırmıştım ve en sevdiğim Recep İvedik’di yıllar sonra çektirdik filmi, GORA’nın senaryo taslağını ben yazdım ve 6 tane falan espri koydum hatta illuminati mesajlarını biz koydurduk

  Daha az gör