Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

[deleted]
 • 0
Amk n*wi

speedrun minecraft

 • 0

Minecraft 1.16 speedrun rotası 1-Köyde doğ 2-Odun kaz 3-Tahta kazma yap 4-Taş kaz 5-Bütün taş aletleri yap 6-Saman balyalarını kaz (ekmek yap) 7-İron golemi öldür (4 demir lazım) 8-Biraz daha odun kaz (ve yatak topla 4 tane yatakla ölüyor mesela minimum) 9-Çakıldan çakıl taşı çıkart (1 tane) 10-Kova yap içini su ile doldur 11-Çakmaktaşı ve Çelik yap 12-Lav gölü bul 13-dreamwastaken portalı yap 14-Nethera gir 15-Bastion ve Fortress bul (yakında bulamazsan restart) 16-Bastiona gir 17-Sandıklarda demir bul ve demir kazma yap 18-altın bloklarını kaz 19-Piglinleri tek bir noktaya topla ve altınları ticaret et 20-Yeterli incin ve obsidyenin olunca fortressa git 21-Blaze spawneri bul ve kendine ateşten koruma iksiri at (piglinlerden çıkıyor) 22-6-7 civarı blaze çubuğu topla 23-End portalının netherda tam denk gelebilen bir yere nether portalı kur 24-dünyaya geç ve ender gözlerini kraftla 25-ilk gözü at … 26-Strongholda gir 27-Hızlı davran ve portal odasını bul 28-12 gözü koy ve portaldan içeri gir 29-Hemen yukarı çık ve hotbarına yatakları, ender incisini ayarla 30-dragonun pearchlemesini bekle (2dk fln sürüyor, run’u öldürebilir) 31-dragon ortaya perchleyince ender incisini ortaya at 32-efsanevi yatak stratejisini uygula 33-valaaaaa oyunu bitir speedrunumuz hazır izlediğiniz için teşekürrler

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

3 Yanıtlar

 1. Minecraft 1.16 speedrun rotası 1-Köyde doğ 2-Odun kaz 3-Tahta kazma yap 4-Taş kaz 5-Bütün taş aletleri yap 6-Saman balyalarını kaz (ekmek yap) 7-İron golemi öldür (4 demir lazım) 8-Biraz daha odun kaz (ve yatak topla 4 tane yatakla ölüyor mesela minimum) 9-Çakıldan çakıl taşı çıkart (1 tane) 10-KovaDevamını oku

  Minecraft 1.16 speedrun rotası 1-Köyde doğ 2-Odun kaz 3-Tahta kazma yap 4-Taş kaz 5-Bütün taş aletleri yap 6-Saman balyalarını kaz (ekmek yap) 7-İron golemi öldür (4 demir lazım) 8-Biraz daha odun kaz (ve yatak topla 4 tane yatakla ölüyor mesela minimum) 9-Çakıldan çakıl taşı çıkart (1 tane) 10-Kova yap içini su ile doldur 11-Çakmaktaşı ve Çelik yap 12-Lav gölü bul 13-dreamwastaken portalı yap 14-Nethera gir 15-Bastion ve Fortress bul (yakında bulamazsan restart) 16-Bastiona gir 17-Sandıklarda demir bul ve demir kazma yap 18-altın bloklarını kaz 19-Piglinleri tek bir noktaya topla ve altınları ticaret et 20-Yeterli incin ve obsidyenin olunca fortressa git 21-Blaze spawneri bul ve kendine ateşten koruma iksiri at (piglinlerden çıkıyor) 22-6-7 civarı blaze çubuğu topla 23-End portalının netherda tam denk gelebilen bir yere nether portalı kur 24-dünyaya geç ve ender gözlerini kraftla 25-ilk gözü at … 26-Strongholda gir 27-Hızlı davran ve portal odasını bul 28-12 gözü koy ve portaldan içeri gir 29-Hemen yukarı çık ve hotbarına yatakları, ender incisini ayarla 30-dragonun pearchlemesini bekle (2dk fln sürüyor, run’u öldürebilir) 31-dragon ortaya perchleyince ender incisini ortaya at 32-efsanevi yatak stratejisini uygula 33-valaaaaa oyunu bitir speedrunumuz hazır izlediğiniz için teşekürrler

  Daha az gör
 2. Minecwaft 1.16 speedwun wotası 1-Köyde doğ 2-Odun kaz 3-Tahta kazma yap 4-Taş kaz 5-Bütün taş awetwewi yap 6-Saman bawyawawını kaz (ekmek yap) 7-İwon gowemi öwdüw (4 demiw wazım) 8-Biwaz daha odun kaz (we yatak topwa 4 tane yatakwa öwüyow mesewa minimum) 9-Çakıwdan çakıw taşı çıkawt (1 tane) 10-KowaDevamını oku

  Minecwaft 1.16 speedwun wotası 1-Köyde doğ 2-Odun kaz 3-Tahta kazma yap 4-Taş kaz 5-Bütün taş awetwewi yap 6-Saman bawyawawını kaz (ekmek yap) 7-İwon gowemi öwdüw (4 demiw wazım) 8-Biwaz daha odun kaz (we yatak topwa 4 tane yatakwa öwüyow mesewa minimum) 9-Çakıwdan çakıw taşı çıkawt (1 tane) 10-Kowa yap içini su iwe dowduw 11-Çakmaktaşı we Çewik yap 12-Waw göwü buw 13-dweamwastaken powtawı yap 14-Nethewa giw 15-Bastion we Fowtwess buw (yakında buwamazsan westawt) 16-Bastiona giw 17-Sandıkwawda demiw buw we demiw kazma yap 18-awtın bwokwawını kaz 19-Pigwinwewi tek biw noktaya topwa we awtınwawı ticawet et 20-Yetewwi incin we obsidyenin owunca fowtwessa git 21-Bwaze spawnewi buw we kendine ateşten kowuma iksiwi at (pigwinwewden çıkıyow) 22-6-7 ciwawı bwaze çubuğu topwa 23-End powtawının nethewda tam denk gewebiwen biw yewe nethew powtawı kuw 24-dünyaya geç we endew gözwewini kwaftwa 25-iwk gözü at … 26-Stwonghowda giw 27-Hızwı dawwan we powtaw odasını buw 28-12 gözü koy we powtawdan içewi giw 29-Hemen yukawı çık we hotbawına yatakwawı, endew incisini ayawwa 30-dwagonun peawchwemesini bekwe (2dk fwn süwüyow, wun’u öwdüwebiwiw) 31-dwagon owtaya pewchweyince endew incisini owtaya at 32-efsanewi yatak stwatejisini uyguwa 33-wawaaaaa oyunu bitiw speedwunumuz hazıw izwediğiniz için teşeküwwwew

  Daha az gör