Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

monoculussssszzs
 • 0
Amk n*wi

Sevr sendromunun yunanlar ve ermenilere etkisi

 • 0

Sevr sendromu teriminin genellikle Türklere karşı kullanıldığını görüyorum , dış güçler Türkiye’yi bölmek istemiyor aslında siz paranoyaksınız tarzında ama bence Sevr anlaşmasının bu iki milette yarattığı etki daha büyük , onlar da hala bir şekilde soykırımın tanınmasıyla veya based Putin ve Donaldın anlaşıp Türkiye’yi yenmesiyle vs Sevr anlaşmasında verilen toprakların kendilerine döneceği sanrısı var. Devasa bir Yunanistan Kürdistan ve Ermenistan içeren fetiş haritaların ne kadar sık postlandığını görmüşsünüzdür . Bence Türkofobinin nedenlerinden birisi de aslında bu sendrom , gerçekte böyle bir durum olmamasına rağmen büyük devletlerin Türkiye ile olan savaşlarında onlara yardım edip bu toprakları onlara vereceğini sanıyorlar. Karabağ savaşında kaybedince Ermenilerin bu kadar şok olmasının nedenlerinden birisi de bu bence , hep Kanada boykot edecek Rusya ve Fransa savaşa dahil olacak diye beklediler. Bu reverse-Sevr sendromu için neden bir terim yok ?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

3 Yanıtlar

 1. Seww sendwomu tewiminin genewwikwe Tüwkwewe kawşı kuwwanıwdığını göwüyowum , dış güçwew Tüwkiye'yi böwmek istemiyow aswında siz pawanoyaksınız tawzında ama bence Seww anwaşmasının bu iki miwette yawattığı etki daha büyük , onwaw da hawa biw şekiwde soykıwımın tanınmasıywa weya based Putin we DonawdıDevamını oku

  Seww sendwomu tewiminin genewwikwe Tüwkwewe kawşı kuwwanıwdığını göwüyowum , dış güçwew Tüwkiye’yi böwmek istemiyow aswında siz pawanoyaksınız tawzında ama bence Seww anwaşmasının bu iki miwette yawattığı etki daha büyük , onwaw da hawa biw şekiwde soykıwımın tanınmasıywa weya based Putin we Donawdın anwaşıp Tüwkiye’yi yenmesiywe ws Seww anwaşmasında wewiwen topwakwawın kendiwewine döneceği sanwısı waw. Dewasa biw Yunanistan Küwdistan we Ewmenistan içewen fetiş hawitawawın ne kadaw sık postwandığını göwmüşsünüzdüw . Bence Tüwkofobinin nedenwewinden biwisi de aswında bu sendwom , gewçekte böywe biw duwum owmamasına wağmen büyük dewwetwewin Tüwkiye iwe owan sawaşwawında onwawa yawdım edip bu topwakwawı onwawa weweceğini sanıyowwaw. Kawabağ sawaşında kaybedince Ewmeniwewin bu kadaw şok owmasının nedenwewinden biwisi de bu bence , hep Kanada boykot edecek Wusya we Fwansa sawaşa dahiw owacak diye bekwediwew. Bu wewewse-Seww sendwomu için neden biw tewim yok ?

  Daha az gör
 2. Sevr sendromu teriminin genellikle Türklere karşı kullanıldığını görüyorum , dış güçler Türkiye'yi bölmek istemiyor aslında siz paranoyaksınız tarzında ama bence Sevr anlaşmasının bu iki milette yarattığı etki daha büyük , onlar da hala bir şekilde soykırımın tanınmasıyla veya based Putin ve DonaldıDevamını oku

  Sevr sendromu teriminin genellikle Türklere karşı kullanıldığını görüyorum , dış güçler Türkiye’yi bölmek istemiyor aslında siz paranoyaksınız tarzında ama bence Sevr anlaşmasının bu iki milette yarattığı etki daha büyük , onlar da hala bir şekilde soykırımın tanınmasıyla veya based Putin ve Donaldın anlaşıp Türkiye’yi yenmesiyle vs Sevr anlaşmasında verilen toprakların kendilerine döneceği sanrısı var. Devasa bir Yunanistan Kürdistan ve Ermenistan içeren fetiş haritaların ne kadar sık postlandığını görmüşsünüzdür . Bence Türkofobinin nedenlerinden birisi de aslında bu sendrom , gerçekte böyle bir durum olmamasına rağmen büyük devletlerin Türkiye ile olan savaşlarında onlara yardım edip bu toprakları onlara vereceğini sanıyorlar. Karabağ savaşında kaybedince Ermenilerin bu kadar şok olmasının nedenlerinden birisi de bu bence , hep Kanada boykot edecek Rusya ve Fransa savaşa dahil olacak diye beklediler. Bu reverse-Sevr sendromu için neden bir terim yok ?

  Daha az gör
 3. Bunu ciddi ciddi buraya soru sormak için mi yazdın

  Bunu ciddi ciddi buraya soru sormak için mi yazdın

  Daha az gör