Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

zentorakadonut
 • 0
Amk n*wi

poyraz_monolog.txt (???)

 • 0

Annneleri hep kadınlardan seçiyorlar ne ilginç. Size annemi hiç anlatmadım mesela pek konuşmazdı ama saçları ıhlamur kokardı pek kitap okumazdı ama harika çamaşır asardı. Annem gidince kalbime iyi bakamadım erken kurudu albayım. Kalbimde bir sızı bilincimde bir çatlak zihnimde bir uyuşma. Aşık olduğum ilk kadın coğrağfya öğretmenim, Karadenizde dağlar denize paralel uzanıyor ama biz onunla yan yana uzanamıyoruz. Televizyon hala tek kanal Varşova paktı, soğuk savaş, nükleer tehditler insanlar ölüyor, insanlar ölüyor ben büyüyorum büyüdükçe kafamda büyüyor, ellerim büyüyor ama büyüdükçe hayallerim küçülüyor. Görüyorum insanlık kan kaybediyor ben insanlığa kan vermek istiyorum kan gruplarımız uyumsuz çıkıyor, yıkılıyorum. Her şey siliniyor, her şey. Tam bitti diyorum ufuktan Ayşegül doğuyor. Ayşegül dünyanın en güzel şiiri, saçları, burnu gözleri hepsi tam kafiyeli. Keşke az sonra ölmeyecek olsaydım ya. Yalan yok içten içe hayatım boyunca ben hep ölmeyi istedim. Bazen durur düşünür yaşıyor olmanın ne kadar saçma olduğunu fark ederdim. Size olmuyor mu ya, yaşamak ağır gelmiyor mu? Hayat sırtınıza bir kambur gibi binmiyor mu? Bana oluyor. Düşün ki altı milyar insan var dünyada peki bana ne gerek var? Gerek yok. Bana gerek yok. Tamam o zaman tamam, bırakın beni öleyim. Nasıl olsa unutuluruz be. Ne mühendisler ne doktorlar unutulmuş. Bi’ Ayşegül üzülür birde Sinan ama o da ertesi gün unutur çocuk ne de olsa. Ayşegül ağlar, çok ağlar, sonra daha çok ağlar ama sonra unutur. Hepimiz unutulmak için yaratılmadık mı? Siz…Siz yine de beni hemen unutmayın, arada bir resmime falan bakın, söylediğim havalı sözleri bir kenara not edin. Ben unutulcak adam mıyım?

Son sözü ne oldu diye sorarlarsa şu şiiri okuyun;

Ölüyorum tanrım
Bu da oldu işte
Her ölüm erken ölümdür, biliyorum tanrım
Ama ayrıca aldığın şu hayat fene değildir. Üstü kalsın.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

2 Yanıtlar

 1. Annnewewi hep kadınwawdan seçiyowwaw ne iwginç. Size annemi hiç anwatmadım mesewa pek konuşmazdı ama saçwawı ıhwamuw kokawdı pek kitap okumazdı ama hawika çamaşıw asawdı. Annem gidince kawbime iyi bakamadım ewken kuwudu awbayım. Kawbimde biw sızı biwincimde biw çatwak zihnimde biw uyuşma. Aşık owduğDevamını oku

  Annnewewi hep kadınwawdan seçiyowwaw ne iwginç. Size annemi hiç anwatmadım mesewa pek konuşmazdı ama saçwawı ıhwamuw kokawdı pek kitap okumazdı ama hawika çamaşıw asawdı. Annem gidince kawbime iyi bakamadım ewken kuwudu awbayım. Kawbimde biw sızı biwincimde biw çatwak zihnimde biw uyuşma. Aşık owduğum iwk kadın coğwağfya öğwetmenim, Kawadenizde dağwaw denize pawawew uzanıyow ama biz onunwa yan yana uzanamıyowuz. Tewewizyon hawa tek kanaw Vawşowa paktı, soğuk sawaş, nükweew tehditwew insanwaw öwüyow, insanwaw öwüyow ben büyüyowum büyüdükçe kafamda büyüyow, ewwewim büyüyow ama büyüdükçe hayawwewim küçüwüyow. Göwüyowum insanwık kan kaybediyow ben insanwığa kan wewmek istiyowum kan gwupwawımız uyumsuz çıkıyow, yıkıwıyowum. Hew şey siwiniyow, hew şey. Tam bitti diyowum ufuktan Ayşegüw doğuyow. Ayşegüw dünyanın en güzew şiiwi, saçwawı, buwnu gözwewi hepsi tam kafiyewi. Keşke az sonwa öwmeyecek owsaydım ya. Yawan yok içten içe hayatım boyunca ben hep öwmeyi istedim. Bazen duwuw düşünüw yaşıyow owmanın ne kadaw saçma owduğunu fawk edewdim. Size owmuyow mu ya, yaşamak ağıw gewmiyow mu? Hayat sıwtınıza biw kambuw gibi binmiyow mu? Bana owuyow. Düşün ki awtı miwyaw insan waw dünyada peki bana ne gewek waw? Gewek yok. Bana gewek yok. Tamam o zaman tamam, bıwakın beni öweyim. Nasıw owsa unutuwuwuz be. Ne mühendiswew ne doktowwaw unutuwmuş. Bi’ Ayşegüw üzüwüw biwde Sinan ama o da ewtesi gün unutuw çocuk ne de owsa. Ayşegüw ağwaw, çok ağwaw, sonwa daha çok ağwaw ama sonwa unutuw. Hepimiz unutuwmak için yawatıwmadık mı? Siz…Siz yine de beni hemen unutmayın, awada biw wesmime fawan bakın, söywediğim hawawı sözwewi biw kenawa not edin. Ben unutuwcak adam mıyım?

  Son sözü ne owdu diye sowawwawsa şu şiiwi okuyun;

  Öwüyowum tanwım
  Bu da owdu işte
  Hew öwüm ewken öwümdüw, biwiyowum tanwım
  Ama aywıca awdığın şu hayat fene değiwdiw. Üstü kawsın.

  ^(ben bot | [github](https://www.github.com/kaansenol5/OwoYapar2023))

  ^(owofier geri dönecek demiştim…)

  Daha az gör
 2. Annneleri hep kadınlardan seçiyorlar ne ilginç. Size annemi hiç anlatmadım mesela pek konuşmazdı ama saçları ıhlamur kokardı pek kitap okumazdı ama harika çamaşır asardı. Annem gidince kalbime iyi bakamadım erken kurudu albayım. Kalbimde bir sızı bilincimde bir çatlak zihnimde bir uyuşma. Aşık olduğDevamını oku

  Annneleri hep kadınlardan seçiyorlar ne ilginç. Size annemi hiç anlatmadım mesela pek konuşmazdı ama saçları ıhlamur kokardı pek kitap okumazdı ama harika çamaşır asardı. Annem gidince kalbime iyi bakamadım erken kurudu albayım. Kalbimde bir sızı bilincimde bir çatlak zihnimde bir uyuşma. Aşık olduğum ilk kadın coğrağfya öğretmenim, Karadenizde dağlar denize paralel uzanıyor ama biz onunla yan yana uzanamıyoruz. Televizyon hala tek kanal Varşova paktı, soğuk savaş, nükleer tehditler insanlar ölüyor, insanlar ölüyor ben büyüyorum büyüdükçe kafamda büyüyor, ellerim büyüyor ama büyüdükçe hayallerim küçülüyor. Görüyorum insanlık kan kaybediyor ben insanlığa kan vermek istiyorum kan gruplarımız uyumsuz çıkıyor, yıkılıyorum. Her şey siliniyor, her şey. Tam bitti diyorum ufuktan Ayşegül doğuyor. Ayşegül dünyanın en güzel şiiri, saçları, burnu gözleri hepsi tam kafiyeli. Keşke az sonra ölmeyecek olsaydım ya. Yalan yok içten içe hayatım boyunca ben hep ölmeyi istedim. Bazen durur düşünür yaşıyor olmanın ne kadar saçma olduğunu fark ederdim. Size olmuyor mu ya, yaşamak ağır gelmiyor mu? Hayat sırtınıza bir kambur gibi binmiyor mu? Bana oluyor. Düşün ki altı milyar insan var dünyada peki bana ne gerek var? Gerek yok. Bana gerek yok. Tamam o zaman tamam, bırakın beni öleyim. Nasıl olsa unutuluruz be. Ne mühendisler ne doktorlar unutulmuş. Bi’ Ayşegül üzülür birde Sinan ama o da ertesi gün unutur çocuk ne de olsa. Ayşegül ağlar, çok ağlar, sonra daha çok ağlar ama sonra unutur. Hepimiz unutulmak için yaratılmadık mı? Siz…Siz yine de beni hemen unutmayın, arada bir resmime falan bakın, söylediğim havalı sözleri bir kenara not edin. Ben unutulcak adam mıyım?

  Son sözü ne oldu diye sorarlarsa şu şiiri okuyun;

  Ölüyorum tanrım
  Bu da oldu işte
  Her ölüm erken ölümdür, biliyorum tanrım
  Ama ayrıca aldığın şu hayat fene değildir. Üstü kalsın.

  Daha az gör