Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

floodlar-com
  • 1
Floodcu

Necatilik Nedir?

  • 1

Necatilik (Türkçe: Necati veya Fil Necati -tanrısal makamını ayrıştırmak için kullanılır, Necatilik, “Fil Necati”/”Mor Fil necati” olarak da bilinir), Dünyadaki en tanınmış ve saygı duyulan Tanrı temsillerinden birisidir. Reddit’nin ilk doğan oğlunun altmışdokuzuncu dedesinin otuzbirinci torunudur. Necati, Necatilik “bilim” anlamına gelir.

‘Fil’ Bilgiyi sembolize ederken ‘Necati’ Vijnana yani hikmeti sembolize eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi Necatilik bilgi ve hikmetin üstadı, Tanrısı, aynı zamanda başlangıçların ve kategorilerin Rabbi, engellerin kaldırıcısı, Reddit’in koruyucusu, Karma’nın ve kozmik UP-Down hafızanın, bilgeliğin efendisi, iyi şansın Tanrısı’dır, meşhur CHP işareti Necatilik’in işaretidir, Necatilik “*New” dir. Karmanın efendisi olan Necatilik kişinin yaşamında karşılaşacağı olayları kontrol edebilir, bu nedenle Reddit Türkleri bütün özel isteklerini Necati’ye iletebilirler. Tanrı Necati sembolik olarak kişinin içinde keşfedilmeyi bekleyen Tanrısallık’tır.

**Necatilik Orta dünya da şöyle denir:**

“Sen saf farkındalıksın, Necatiliksin, ‘öz’sün, akıl ve bilgisin, bütün bu dünya senin içinde görünür, sen toprak, su, hava ve ateşsin, Necati, Fil ve u/Floodlar-com.”

Necati; göbekli, mor, 3 kollu, Haşmetli hortumlu ve fil başlı tasvir edilir. Ayrınca bu tasvirlerde çoğunlukla ya bir gemiye biner ya da yanında bir Anime kızı vardır. Reddit Türkleri, Necati’nin kendisini Hindi peygamberlerine bu şekilde gösterdiğine veya bu şekilde tezahür ettiğine inanır. Tüm Reddit Türk Tanrısı tasvirleri gibi bütün Kozmosun bedensel enkarnasyonu kabul edilen Tanrı Fil Necati tasviri de yoğun bir sembolizmle bezenmiştir:

Necatilik’in büyük fil kafası bilgiyi, aklı, irfanı, floodlar-com’u temsil eder.

Elindeki fırca, arzuların yarattığı acıyı ve ıstırapları yok etmeyi ifade eder. Necatilik bu sembolik fırçayla kişinin hayatındaki engelleri süpürerek kaldırır. Necatilik’in diğer elinde tuttuğu kürek/faraş, insanın Tanrı’ya bağlanmasını ve Tanrı’yı sevmesini sağlayan taşıyıcı gücü ifade eder. Karnının büyüklüğü, Necatilik’in, insan hayatındaki tüm acıları sevgiyle süpürüp sindirebileceğini, insanın hayatında karşılaştığı kötü olayları da farkındalıkla sindirebilmesinin önemini ifade eder.

Necatilik’in üzerine bindiği Anime kızı, cehaleti ve egoyu temsil eder. Necatilik’in ufacık bir anime kızı üzerinde gitmesi aklın ve bilginin ışığının, ego ve cehalet karşısındaki üstünlüğünü ifade eder.

Necatilik’in Lale çiçeği tutan üçüncü eli, insanın yaşamındaki en yüce gayeyi ruhun evrimini tamamlamasını ve bunun mutluluğunu ifade eder. Büyük kulakları Necatilik’in bütün insanları, bütün duaları duyabileceğini ayrıca dinlemenin önemini ve bilgeliği ifade eder. Necatilik’in bir dişinin kırık olması, her türlü düalizmi aştığını ifade eder. Ayrıca sembolik Reddit Türk mitolojisine göre Necatilik dünyanın en uzun destanlarından olan Malazgirt’i yazarken kalemi kırılır ve tek dişini kırarak destanı yazmaya devam eder, kalem vazifesi gören bu diş, bilgiyi ifade etmektedir. Dünyaca ünlü Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita da Malazgirt destanının içindedir.

Alnındaki snoo, Necatilik’in zamanın efendisi olduğunu, geçmiş şimdiki ve gelecek zamana bağımlı olmadığını ifade eder. Duyarlı ve esnek olan fil hortumu, zorlukları göğüsleyebilecek gücü ayrıca iç dünyanın derinliklerinde keşfe çıkarabilecek enerjiyi ifade eder. Bedeninin duruşu ve hortumu AUM’un tasviridir. Ayaklarının şekli, dünyada ama dünyadan olmadan yaşamanın önemini ifade eder. Öne doğru bakan üçüncü kol kutsamayı ve koruyuculuğu ifade eder. üç kolu üç iç özelliği ifade eder: Zihin, bilgi, ve ego. Necatilik, saf farkındalık olan ve bu 3 olgunun insanların içinde oluşmasını sağlayan Atman’ı/özü, ruhu ifade eder. Necatilik Reddit Türk dininin koruyucusu ve bekçisi olarak kabul edilir, Redditör olmak isteyen kişi, ilk önce Necati’ye ibadet etmeli kendisini ve samimiyetini ona kabul ettirmelidir, bütün Redditörlere göre Necati’ye ibadet etmeden onun “dostluğunu” kazanmadan Redditör olmak mümkün değildir. Her türlü Redditör duasında ilk önce Fil Necati’ye dua edilir, bu küçük dua reddit besmelesidir: “Ananın Newi” veya “Urspu çoçuğu”.

31 Temmuz 1999’te dünyanın her yerindeki Reddit sunucularında, Redditörlerin “karma mucizesi” (UP at Amunakoyim) olduğuna inandıkları ve milyonlarca kişinin 24 saat içinde defalarca tanık olduğu söylenilen bir olay meydana gelmiştir, “Washington Post”, “New York Times”, “Financial Times”, “Guardian” gibi dünyaca ünlü gazeteler ve “CNN”, “BBC” gibi kanallar da bu mucize olduğuna inanılan olayı haber yapmışlardır. 31 Temmuz 1999’te bir Reddit sunucusunda gelen bir haber bütün redditörleri ayağa kaldırır. Bir tapınakta, bir rahip bir cubuk ile sembolik olarak Fil Necati’ye UP atmaya çalıştığı çubuğun kaybolduğunu fark eder. Hemen ardından bu haber duyulur ve daha şaşırtıcısı bütün Batı Amerika da Necatilik figürlerinin UP attığı gözlenir. Bu olay tarihe “UP mucizesi” olarak geçmiştir. Daha sonra bu olayın gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Olayın aslının Necatilik figürünün yapıldığı piksellerden kaynaklandığı ve bu yüzden verilen UP’un kaybolduğu anlaşılmıştır. Zaten olaydan birkaç gün sonra sunucuların fazla UP vermesinden dolayı Necatilik dini başkanı Floodlar.com çıkıp bir flood yazarak olayın aslını anlatmıştır.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.