Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

yusufusta14
 • 0
Amk n*wi

EROL19 EROLL

 • 0

Polat Alemdar tarih olmaz Polat Alemdar tarihte olur tarihin üstünde Polat Alemdar Polat Alemdar devri başladı Polat Alemdar ben Polat Alemdar hissediyorum Polat Alemdar vermeyeceğim adamdır ben Polat abi çok seviyorum Murat abi Görmeseydim adamdan Kurtlar Vadisi Pusu 74 Polat Alemdar’ın Polat Alemdar olmak kolay olmuyor Polat Alemdar almak Onun için Polat Alemdar devam etti Onun için Polat Alemdar devam etti 13 yıl Polat Alemdar daveti 13 onu çikolata abi devam ettin Kurtlar Vadisi Pusu on dördüncü yılına girecek TRT 1’de on dördüncü yılına görecek on dördüncü yılına gıcıktır Polat abi 14 yıllara gıcıktır kola takılan on dördüncü yıllarca çektim Kurtlar Vadisi Pusu TRT 1’de devam edecektir artık Polat abi nin yeni kanalı TRT 1 ❤❤❤❤㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝❤❤ ❤❤❤❤❤❤**Daha az göster**

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

4 Yanıtlar

 1. Polat Aləödar tarıh olöaz Polat Aləödar tarıhtə olur tarıhı üstüdə Polat Aləödar Polat Aləödar dəvrı başladı Polat Aləödar bə Polat Aləödar hıssədıoruö Polat Aləödar vəröəəcəğıö adaödır bə Polat abı çok səvıoruö Öurat abı Göröəsədıö adaöda Kurtlar Vadısı Pusu 74 Polat Aləödar'ı Polat Aləödar olöak kDevamını oku

  Polat Aləödar tarıh olöaz Polat Aləödar tarıhtə olur tarıhı üstüdə Polat Aləödar Polat Aləödar dəvrı başladı Polat Aləödar bə Polat Aləödar hıssədıoruö Polat Aləödar vəröəəcəğıö adaödır bə Polat abı çok səvıoruö Öurat abı Göröəsədıö adaöda Kurtlar Vadısı Pusu 74 Polat Aləödar’ı Polat Aləödar olöak kola olöuor Polat Aləödar alöak Ou ıçı Polat Aləödar dəvaö əttı Ou ıçı Polat Aləödar dəvaö əttı 13 ıl Polat Aləödar davətı 13 ou çıkolata abı dəvaö əttı Kurtlar Vadısı Pusu o dördücü ılıa gırəcək TRT 1’də o dördücü ılıa görəcək o dördücü ılıa gıcıktır Polat abı 14 ıllara gıcıktır kola takıla o dördücü ıllarca çəktıö Kurtlar Vadısı Pusu TRT 1’də dəvaö ədəcəktır artık Polat abı ı əı kaalı TRT 1 ❤❤❤❤㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝❤❤ ❤❤❤❤❤❤**Daha az göstər**

  ben komik yapma botuyum komik yaparım sjsjsj

  fikir postu: https://www.reddit.com/r/kopyamakarna/comments/ndleif/nasıl_komik_yazılır/?utm_medium=android_app&utm_source=share

  Daha az gör
 2. Powat Awemdaw tawih owmaz Powat Awemdaw tawihte owuw tawihin üstünde Powat Awemdaw Powat Awemdaw dewwi başwadı Powat Awemdaw ben Powat Awemdaw hissediyowum Powat Awemdaw wewmeyeceğim adamdıw ben Powat abi çok sewiyowum Muwat abi Göwmeseydim adamdan Kuwtwaw Vadisi Pusu 74 Powat Awemdaw'ın Powat AwemdDevamını oku

  Powat Awemdaw tawih owmaz Powat Awemdaw tawihte owuw tawihin üstünde Powat Awemdaw Powat Awemdaw dewwi başwadı Powat Awemdaw ben Powat Awemdaw hissediyowum Powat Awemdaw wewmeyeceğim adamdıw ben Powat abi çok sewiyowum Muwat abi Göwmeseydim adamdan Kuwtwaw Vadisi Pusu 74 Powat Awemdaw’ın Powat Awemdaw owmak koway owmuyow Powat Awemdaw awmak Onun için Powat Awemdaw dewam etti Onun için Powat Awemdaw dewam etti 13 yıw Powat Awemdaw daweti 13 onu çikowata abi dewam ettin Kuwtwaw Vadisi Pusu on döwdüncü yıwına giwecek TWT 1’de on döwdüncü yıwına göwecek on döwdüncü yıwına gıcıktıw Powat abi 14 yıwwawa gıcıktıw kowa takıwan on döwdüncü yıwwawca çektim Kuwtwaw Vadisi Pusu TWT 1’de dewam edecektiw awtık Powat abi nin yeni kanawı TWT 1 ❤❤❤❤㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝❤❤ ❤❤❤❤❤❤**Daha az göstew**

  Daha az gör
 3. Polat Alemdar tarih olmaz Polat Alemdar tarihte olur tarihin üstünde Polat Alemdar Polat Alemdar devri başladı Polat Alemdar ben Polat Alemdar hissediyorum Polat Alemdar vermeyeceğim adamdır ben Polat abi çok seviyorum Murat abi Görmeseydim adamdan Kurtlar Vadisi Pusu 74 Polat Alemdar'ın Polat AlemdDevamını oku

  Polat Alemdar tarih olmaz Polat Alemdar tarihte olur tarihin üstünde Polat Alemdar Polat Alemdar devri başladı Polat Alemdar ben Polat Alemdar hissediyorum Polat Alemdar vermeyeceğim adamdır ben Polat abi çok seviyorum Murat abi Görmeseydim adamdan Kurtlar Vadisi Pusu 74 Polat Alemdar’ın Polat Alemdar olmak kolay olmuyor Polat Alemdar almak Onun için Polat Alemdar devam etti Onun için Polat Alemdar devam etti 13 yıl Polat Alemdar daveti 13 onu çikolata abi devam ettin Kurtlar Vadisi Pusu on dördüncü yılına girecek TRT 1’de on dördüncü yılına görecek on dördüncü yılına gıcıktır Polat abi 14 yıllara gıcıktır kola takılan on dördüncü yıllarca çektim Kurtlar Vadisi Pusu TRT 1’de devam edecektir artık Polat abi nin yeni kanalı TRT 1 ❤❤❤❤㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝❤❤ ❤❤❤❤❤❤**Daha az göster**

  Daha az gör