Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

Goktug25
 • 0
Amk n*wi

BEN DE AM SİKMEK İSTİYORUM LAN

 • 0

Yeter be yeter. burama geldi. ben de am sikmek istiyorum lan. bizimki de can lan. bizim de canımız çekiyor. doldum artık burama geldi, yarragıma da laf geçiremiyorum, söz dinletemiyorum. o da bazı şeylerin farkına varıyor, nasıl varmasın, taş değil toprak değil, benden, canımdan, kanımdan bir parça. bıktı banttan yayından, artık canlı yayına geçmek istiyor. yeter bak yemin ediyorum yeter, çıldırmak üzereyim. damarlarımda kan değil sperm dolaşıyor sanki, aylardır döl sıçıyorum. Asosyalim lan. karılarla konuşamıyorum. benim yarragım da sıcak bi amcığa girmek ister elbet. biz de am sikebiliriz elbet. ama yok amk yok. Ulan benim vefalı yarragım bugüne dek ne verdiysem kabul etti. nereye soktuysam yok demedi, mızmızlanmadı. diş macunu tüpünü kesip mi sikmedim, annemin akrilik yünlerine mi yaslamadım, sırf kızlık bozuyomuş hissi vermek için baştan aşağı ketçapa buladığım kumpiri mi sikmedim, babaannemin öğrenci evime sererim diye köyden yolladığı halıfleksi rulo yapıp mı sikmedim koridorun ortasında. ama bıktım eritilmiş, yuvarlatılmış kartonpiyerlere sürtmekten, bıktım banyonun giderini, balkonumdan geçen pimaşları sikmekten. hepsine eyvallah dedi bu vefalı, meczup yarragım. Ama olmuyor beyler. bi yerden sonra kabul etmiyor bünye. gerçek bi delik istiyor. sıcak bi amcığın ateşinde kavrulmak, gerçek bir amcığın g noktasında kolbastı şov sergilemek, kanlı canlı bir bızırın ana arterlerine haçlı seferleri düzenlemek, gerçek bir göt deliğinde türbülansa girmek istiyor. Yaa amı da geçtim, canlı bi şeyler sikmek istiyorum ya. liseyi bi türlü bitirememiş, beden dersinde turnikeye çıkarken kan ter içinde kalan 19’undan gün almış tombul bir liseli oğlanı da sikebilirim, 75 yaşında, adanalı bir pamuk mühtahsili neneyi de, sivas divriği köylerinde meralara dadanan ihtiyar bir yaban domuzunu da sikebilirim, ankara’nın uçsuz bucaksız ovalarında otlanan huysuz bir tiftik keçisini de, kızılcahamam ormanlarında körebe oynayan bir angora tavşanı sürüsüyle de grup yapabilirim

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

4 Yanıtlar

 1. Yetew be yetew. buwama gewdi. ben de am sikmek istiyowum wan. bizimki de can wan. bizim de canımız çekiyow. dowdum awtık buwama gewdi, yawwagıma da waf geçiwemiyowum, söz dinwetemiyowum. o da bazı şeywewin fawkına wawıyow, nasıw wawmasın, taş değiw topwak değiw, benden, canımdan, kanımdan biw pawça.Devamını oku

  Yetew be yetew. buwama gewdi. ben de am sikmek istiyowum wan. bizimki de can wan. bizim de canımız çekiyow. dowdum awtık buwama gewdi, yawwagıma da waf geçiwemiyowum, söz dinwetemiyowum. o da bazı şeywewin fawkına wawıyow, nasıw wawmasın, taş değiw topwak değiw, benden, canımdan, kanımdan biw pawça. bıktı banttan yayından, awtık canwı yayına geçmek istiyow. yetew bak yemin ediyowum yetew, çıwdıwmak üzeweyim. damawwawımda kan değiw spewm dowaşıyow sanki, aywawdıw döw sıçıyowum. Asosyawim wan. kawıwawwa konuşamıyowum. benim yawwagım da sıcak bi amcığa giwmek istew ewbet. biz de am sikebiwiwiz ewbet. ama yok amk yok. Uwan benim wefawı yawwagım bugüne dek ne wewdiysem kabuw etti. neweye soktuysam yok demedi, mızmızwanmadı. diş macunu tüpünü kesip mi sikmedim, annemin akwiwik yünwewine mi yaswamadım, sıwf kızwık bozuyomuş hissi wewmek için baştan aşağı ketçapa buwadığım kumpiwi mi sikmedim, babaannemin öğwenci ewime sewewim diye köyden yowwadığı hawıfweksi wuwo yapıp mı sikmedim kowidowun owtasında. ama bıktım ewitiwmiş, yuwawwatıwmış kawtonpiyewwewe süwtmekten, bıktım banyonun gidewini, bawkonumdan geçen pimaşwawı sikmekten. hepsine eywawwah dedi bu wefawı, meczup yawwagım. Ama owmuyow beywew. bi yewden sonwa kabuw etmiyow bünye. gewçek bi dewik istiyow. sıcak bi amcığın ateşinde kawwuwmak, gewçek biw amcığın g noktasında kowbastı şow sewgiwemek, kanwı canwı biw bızıwın ana awtewwewine haçwı sefewwewi düzenwemek, gewçek biw göt dewiğinde tüwbüwansa giwmek istiyow. Yaa amı da geçtim, canwı bi şeywew sikmek istiyowum ya. wiseyi bi tüwwü bitiwememiş, beden dewsinde tuwnikeye çıkawken kan tew içinde kawan 19’undan gün awmış tombuw biw wisewi oğwanı da sikebiwiwim, 75 yaşında, adanawı biw pamuk mühtahsiwi neneyi de, siwas diwwiği köywewinde mewawawa dadanan ihtiyaw biw yaban domuzunu da sikebiwiwim, ankawa’nın uçsuz bucaksız owawawında otwanan huysuz biw tiftik keçisini de, kızıwcahamam owmanwawında köwebe oynayan biw angowa tawşanı süwüsüywe de gwup yapabiwiwim

  Daha az gör
 2. Yeter be yeter. burama geldi. ben de am sikmek istiyorum lan. bizimki de can lan. bizim de canımız çekiyor. doldum artık burama geldi, yarragıma da laf geçiremiyorum, söz dinletemiyorum. o da bazı şeylerin farkına varıyor, nasıl varmasın, taş değil toprak değil, benden, canımdan, kanımdan bir parça.Devamını oku

  Yeter be yeter. burama geldi. ben de am sikmek istiyorum lan. bizimki de can lan. bizim de canımız çekiyor. doldum artık burama geldi, yarragıma da laf geçiremiyorum, söz dinletemiyorum. o da bazı şeylerin farkına varıyor, nasıl varmasın, taş değil toprak değil, benden, canımdan, kanımdan bir parça. bıktı banttan yayından, artık canlı yayına geçmek istiyor. yeter bak yemin ediyorum yeter, çıldırmak üzereyim. damarlarımda kan değil sperm dolaşıyor sanki, aylardır döl sıçıyorum. Asosyalim lan. karılarla konuşamıyorum. benim yarragım da sıcak bi amcığa girmek ister elbet. biz de am sikebiliriz elbet. ama yok amk yok. Ulan benim vefalı yarragım bugüne dek ne verdiysem kabul etti. nereye soktuysam yok demedi, mızmızlanmadı. diş macunu tüpünü kesip mi sikmedim, annemin akrilik yünlerine mi yaslamadım, sırf kızlık bozuyomuş hissi vermek için baştan aşağı ketçapa buladığım kumpiri mi sikmedim, babaannemin öğrenci evime sererim diye köyden yolladığı halıfleksi rulo yapıp mı sikmedim koridorun ortasında. ama bıktım eritilmiş, yuvarlatılmış kartonpiyerlere sürtmekten, bıktım banyonun giderini, balkonumdan geçen pimaşları sikmekten. hepsine eyvallah dedi bu vefalı, meczup yarragım. Ama olmuyor beyler. bi yerden sonra kabul etmiyor bünye. gerçek bi delik istiyor. sıcak bi amcığın ateşinde kavrulmak, gerçek bir amcığın g noktasında kolbastı şov sergilemek, kanlı canlı bir bızırın ana arterlerine haçlı seferleri düzenlemek, gerçek bir göt deliğinde türbülansa girmek istiyor. Yaa amı da geçtim, canlı bi şeyler sikmek istiyorum ya. liseyi bi türlü bitirememiş, beden dersinde turnikeye çıkarken kan ter içinde kalan 19’undan gün almış tombul bir liseli oğlanı da sikebilirim, 75 yaşında, adanalı bir pamuk mühtahsili neneyi de, sivas divriği köylerinde meralara dadanan ihtiyar bir yaban domuzunu da sikebilirim, ankara’nın uçsuz bucaksız ovalarında otlanan huysuz bir tiftik keçisini de, kızılcahamam ormanlarında körebe oynayan bir angora tavşanı sürüsüyle de grup yapabilirim

  Daha az gör
 3. her şeyi anladım da... kumpirin suçu neydi amk

  her şeyi anladım da… kumpirin suçu neydi amk

  Daha az gör