Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

-AhmetG-
 • 0
Amk n*wi

BAKİRE KADIN İSTEYEN ERKEKLER

 • 0

Bakire kadınlar istiyorsunuz çünkü cinsel
performansınızın kıyaslanmasını istemiyorsunuz.
Edilgen ve tecrübesiz kadınlardan eş istiyorsunuz, çünkü hizmetinizi yaparken sözünüz geçsin istiyorsunuz.
Her kadın bedenine hakkınız var gibi bakıyorsunuz, sahip olduğunuz kadınlara da başka erkekler aynı şekilde bakacak diye kadınlara hayatı zehir ediyorsunuz.
Ben sana güveniyorum da çevreye güvenmiyorum diyenleriniz az değildir.
Aşağılık kompleksinin adı oluverir kıskançlık, kıskançlığı sevgi yapan geri zekalılık.
Özgür düşünen, güçlü, kişilikli kadınlardan korkuyorsunuz, çünkü ne kadar aciz olduğunuzla yüzleşmekten kaçıyorsunuz.
Bir erkek her haltı yediğinde görmezden geliyorsunuz, ama bir kadın ”bedenim benimdir sana ne dese” adını çıkartmaktan hiç gocunmuyorsunuz.
Ahlakı kişilikte kaybettiniz, kadının apış arasında arıyorsunuz.
Namusunuzu kadın kazandırır, nasıl bir erkek olduğunuz kadına göre ölçülür.
Utanmanız ancak karınız “namussuzluk” yaparsa olur.
Ödünüz kopar o yüzden tam bir tahakkümcüdür ruhunuz.
Faşizm sizden başlıyor, zihniyetsizliğinizden farkedin.
Sahi yaa siz erkek kalanlar, hala insan olamayanlar, cinsel organından yukarı çıkamayan kafalar, siz bu dünyada niye varsınız?
Cahillikle övünen tek canlı olmak, kendinize nasıl bir hakarettir farkında mısınız???
……………………………………………………….

Beş bin yıldır Kadın; Kölenin kölesi.
Ücretli kölenin evdeki hizmetçisi.
Köylünün Namusu. Küçük Burjuva Aydınının içki sofrasında mezesi ve ilişki albümünde yeteneğinin övüncesi.
Kapitalist pazarın Cinsel metası.
Dindarın kapatması.
Tanrının Şeytanı.
Erkek Avcıların Gülü, Sözde Aşk Meleği .
Oysa o ,
insanı “Rahminde” varedip, yaratanı ! Emzireni, Emeği ile büyüteni, yani insan toplumunun sahibi.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

9 Yanıtlar

 1. Bakire kadınlar istiyorsunuz çünkü cinsel performansınızın kıyaslanmasını istemiyorsunuz. Edilgen ve tecrübesiz kadınlardan eş istiyorsunuz, çünkü hizmetinizi yaparken sözünüz geçsin istiyorsunuz. Her kadın bedenine hakkınız var gibi bakıyorsunuz, sahip olduğunuz kadınlara da başka erkekler aynı şekDevamını oku

  Bakire kadınlar istiyorsunuz çünkü cinsel
  performansınızın kıyaslanmasını istemiyorsunuz.
  Edilgen ve tecrübesiz kadınlardan eş istiyorsunuz, çünkü hizmetinizi yaparken sözünüz geçsin istiyorsunuz.
  Her kadın bedenine hakkınız var gibi bakıyorsunuz, sahip olduğunuz kadınlara da başka erkekler aynı şekilde bakacak diye kadınlara hayatı zehir ediyorsunuz.
  Ben sana güveniyorum da çevreye güvenmiyorum diyenleriniz az değildir.
  Aşağılık kompleksinin adı oluverir kıskançlık, kıskançlığı sevgi yapan geri zekalılık.
  Özgür düşünen, güçlü, kişilikli kadınlardan korkuyorsunuz, çünkü ne kadar aciz olduğunuzla yüzleşmekten kaçıyorsunuz.
  Bir erkek her haltı yediğinde görmezden geliyorsunuz, ama bir kadın ”bedenim benimdir sana ne dese” adını çıkartmaktan hiç gocunmuyorsunuz.
  Ahlakı kişilikte kaybettiniz, kadının apış arasında arıyorsunuz.
  Namusunuzu kadın kazandırır, nasıl bir erkek olduğunuz kadına göre ölçülür.
  Utanmanız ancak karınız “namussuzluk” yaparsa olur.
  Ödünüz kopar o yüzden tam bir tahakkümcüdür ruhunuz.
  Faşizm sizden başlıyor, zihniyetsizliğinizden farkedin.
  Sahi yaa siz erkek kalanlar, hala insan olamayanlar, cinsel organından yukarı çıkamayan kafalar, siz bu dünyada niye varsınız?
  Cahillikle övünen tek canlı olmak, kendinize nasıl bir hakarettir farkında mısınız???
  ……………………………………………………….

  Beş bin yıldır Kadın; Kölenin kölesi.
  Ücretli kölenin evdeki hizmetçisi.
  Köylünün Namusu. Küçük Burjuva Aydınının içki sofrasında mezesi ve ilişki albümünde yeteneğinin övüncesi.
  Kapitalist pazarın Cinsel metası.
  Dindarın kapatması.
  Tanrının Şeytanı.
  Erkek Avcıların Gülü, Sözde Aşk Meleği .
  Oysa o ,
  insanı “Rahminde” varedip, yaratanı ! Emzireni, Emeği ile büyüteni, yani insan toplumunun sahibi.

  Daha az gör
 2. Bakiwe kadınwaw istiyowsunuz çünkü cinsew pewfowmansınızın kıyaswanmasını istemiyowsunuz. Ediwgen we tecwübesiz kadınwawdan eş istiyowsunuz, çünkü hizmetinizi yapawken sözünüz geçsin istiyowsunuz. Hew kadın bedenine hakkınız waw gibi bakıyowsunuz, sahip owduğunuz kadınwawa da başka ewkekwew aynı şekDevamını oku

  Bakiwe kadınwaw istiyowsunuz çünkü cinsew
  pewfowmansınızın kıyaswanmasını istemiyowsunuz.
  Ediwgen we tecwübesiz kadınwawdan eş istiyowsunuz, çünkü hizmetinizi yapawken sözünüz geçsin istiyowsunuz.
  Hew kadın bedenine hakkınız waw gibi bakıyowsunuz, sahip owduğunuz kadınwawa da başka ewkekwew aynı şekiwde bakacak diye kadınwawa hayatı zehiw ediyowsunuz.
  Ben sana güweniyowum da çewweye güwenmiyowum diyenwewiniz az değiwdiw.
  Aşağıwık kompweksinin adı owuwewiw kıskançwık, kıskançwığı sewgi yapan gewi zekawıwık.
  Özgüw düşünen, güçwü, kişiwikwi kadınwawdan kowkuyowsunuz, çünkü ne kadaw aciz owduğunuzwa yüzweşmekten kaçıyowsunuz.
  Biw ewkek hew hawtı yediğinde göwmezden gewiyowsunuz, ama biw kadın ”bedenim benimdiw sana ne dese” adını çıkawtmaktan hiç gocunmuyowsunuz.
  Ahwakı kişiwikte kaybettiniz, kadının apış awasında awıyowsunuz.
  Namusunuzu kadın kazandıwıw, nasıw biw ewkek owduğunuz kadına göwe öwçüwüw.
  Utanmanız ancak kawınız “namussuzwuk” yapawsa owuw.
  Ödünüz kopaw o yüzden tam biw tahakkümcüdüw wuhunuz.
  Faşizm sizden başwıyow, zihniyetsizwiğinizden fawkedin.
  Sahi yaa siz ewkek kawanwaw, hawa insan owamayanwaw, cinsew owganından yukawı çıkamayan kafawaw, siz bu dünyada niye wawsınız?
  Cahiwwikwe öwünen tek canwı owmak, kendinize nasıw biw hakawettiw fawkında mısınız???
  ……………………………………………………….

  Beş bin yıwdıw Kadın; Köwenin köwesi.
  Ücwetwi köwenin ewdeki hizmetçisi.
  Köywünün Namusu. Küçük Buwjuwa Aydınının içki sofwasında mezesi we iwişki awbümünde yeteneğinin öwüncesi.
  Kapitawist pazawın Cinsew metası.
  Dindawın kapatması.
  Tanwının Şeytanı.
  Ewkek Awcıwawın Güwü, Sözde Aşk Meweği .
  Oysa o ,
  insanı “Wahminde” wawedip, yawatanı ! Emziweni, Emeği iwe büyüteni, yani insan topwumunun sahibi.

  Daha az gör
 3. lan bakire kadın sikmek isteyen bir insan bunları kafasında düşünemez bile bende bakire istiyorum ama bakireden kastım daha önce sevgilisi olmamış anlamında ben ilk aşkı olmak istiyorum ve biriyle sikiştiğine göre birine aşık olmuş demektir (tecavüze uğramışsa o ayrı konu tecavüz ilişkimi etkilemez)Devamını oku

  lan bakire kadın sikmek isteyen bir insan bunları kafasında düşünemez bile bende bakire istiyorum ama bakireden kastım daha önce sevgilisi olmamış anlamında ben ilk aşkı olmak istiyorum ve biriyle sikiştiğine göre birine aşık olmuş demektir (tecavüze uğramışsa o ayrı konu tecavüz ilişkimi etkilemez) yani daha önce sevgilisi olan bi kızla konuşunca kendimi son çareymiş gibi hissediyorum sanki erkek bulamamış bana gelmiş gibi bu benim sorunum ve bakire olmamanız beni âlâkadar etmiyor ben bakirelerle konuşuyorum siz gidip sevgilinizle sevişebiliyosanız bende bakire bir kız arkadaş bulabilirim değil mi?

  Daha az gör
 4. Aslında daha çok karımla sahilde dolaşırken 3 adamın gelip senin karını siktik dememesi için istiyorum

  Aslında daha çok karımla sahilde dolaşırken 3 adamın gelip senin karını siktik dememesi için istiyorum

  Daha az gör
 5. Ne yani başkasının memelerine boşaldığı kızı karın mı yapacaksın???

  Ne yani başkasının memelerine boşaldığı kızı karın mı yapacaksın???

  Daha az gör