Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

Ikusii
  • 0
Amk n*wi

Alternatif L’Hospital floodu

  • 0

Bugün Dyojen’in bir sayısının kapağı mıydı yoksa hakikat miydi fehmedemedim?
İdadinin son senesindeyim. Mektepteki dersler kâfi gelmiyor diye ilaveten dershaneye gidiyorum. Bu senenin riyaziyat dersini Haziran ayında bitirmiştim. Yeni imtihan yaptılar.
İmtihanda birinci geldim. İkinci olan hanım ben yok iken hep birinci oluyormuş. İdadinin başından beri bu dershanedeymiş. Ben birinci olunca hocalar bir araya gelip imtihan kağıtlarına bakmışlar. Pek zor bir riyaziyat sorusu vardı ki normal bir yolla netice alınmak istense üç dakika uğraşmak lazım geliyor ancak L’Hospital denen Frenk usulüyle birkaç saniyede çözülüyor.
Efendim neyse, beni çağırdılar. Bir tarafta dershane müdürü, bir tarafta riyaziyat dersimizi veren müderris ve bir tarafta da imtihanda ikinci olduğu için zırlayan afedersiniz kahpe karı duruyorlar. Ben bir köşeye kıvrılıp oturdum, “Yaptığın doğru değil.” diye konuşmaya başladılar. Vicdanımla ne ettiğimin muhasebesini yaptım. Riyaziyatçı “L’Hôspital denen Frenk usulünü kullanmaya vicdanın el veriyor mu? Haydi bunu geçelim, şer’en diger talebelerin hakkına giriyorsun.” falan dedi.
Sonra bu talebe hanım Ermeni bir aileye mensubiyetinin nişanesi olan koca burnundan garip sesler çıkararak köşklerine gelen ecnebi müderrislerden bu usulü talim ettiğini lakin diger talebelere hürmeten kullanmadığını anlattı. Riyaziyatçı bu sefer “Digerlerinin emeklerini boşa çıkardın, pek mes’ud olmalısın.” dedi. Tabii bu esnada kahkaha atmamak için merhum paşa dedemi hatırlamaya çalışıyorum. Sonunda bilhassa bu hanım kızdan ve diger talebelerden af dilememi söyledi. Ben de “Bu gözyaşları karşısında ne diyebilirim efendim, dilhûn oldum. Bir dahaki sefere bu ecnebi usulünü kullanmayacağım. Affedin.” dedim, çıktım ve gittim. Hâlen bu yaşadıklarımın hakikat olup olmadığını anlayabilmiş değilim.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.