Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

Difficult-Window8439
 • 0
Amk n*wi

AİLEMİ ATEİST YAPTIM

 • 0

bu gün ailemi nasıl ateist yaptığımı anlatmak istiyorum. ben çok korkuyordum ateist olduğumu açıklarsam babam evden atar diye(babam ak partili kızgın futbol fanatiği). bir gün cesaretimi topladım söyledim “baba ben ateistim” baktı ve bir tokat attı beynim sarsıldı amk, sonra açıklayayım dedim, dinlettirdim zor da olsa. genellikle kırmızı hap serisinin özetini söyledim. babam “allah yoksa bir şey kaybetmez müslümanlar, ama ateistler yanar” gibi bir şey dedi, ben “hayatını çöpe atmak gibi bir şey” dedim. babam baya bir düşündü, resmen futbol fanatiği ak partici babam yok olmuştu. babama mantıklı geldi ve ateist oldu, aynı şeyleri annemede söyledik ve o da mantıklı buldu. en son kız kardeşime anlattım ona da mantıklı geldi.babam şu an daha mantıklı cevaplar veren anlayışlı bir baba oldu. iyi ki anlatmışım amk mutluğum açıklanamaz (bu olanlar 1-2 yıl içerisinde oldu)

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

6 Yanıtlar

 1. bu gün ailemi nasıl ateist yaptığımı anlatmak istiyorum. ben çok korkuyordum ateist olduğumu açıklarsam babam evden atar diye(babam ak partili kızgın futbol fanatiği). bir gün cesaretimi topladım söyledim "baba ben ateistim" baktı ve bir tokat attı beynim sarsıldı amk, sonra açıklayayım dedim, dinleDevamını oku

  bu gün ailemi nasıl ateist yaptığımı anlatmak istiyorum. ben çok korkuyordum ateist olduğumu açıklarsam babam evden atar diye(babam ak partili kızgın futbol fanatiği). bir gün cesaretimi topladım söyledim “baba ben ateistim” baktı ve bir tokat attı beynim sarsıldı amk, sonra açıklayayım dedim, dinlettirdim zor da olsa. genellikle kırmızı hap serisinin özetini söyledim. babam “allah yoksa bir şey kaybetmez müslümanlar, ama ateistler yanar” dedi, ben “hayatını çöpe atmak gibi bir şey” dedim. babam baya bir düşündü, resmen futbol fanatiği ak partici babam yok olmuştu. babama mantıklı geldi ve ateist oldu, aynı şeyleri annemede söyledik ve o da mantıklı buldu. en son kız kardeşime anlattım ona da mantıklı geldi.babam şu an daha mantıklı cevaplar veren anlayışlı bir baba oldu. iyi ki anlatmışım amk mutluğum açıklanamaz

  Daha az gör
 2. bu gün aiwemi nasıw ateist yaptığımı anwatmak istiyowum. ben çok kowkuyowdum ateist owduğumu açıkwawsam babam ewden ataw diye(babam ak pawtiwi kızgın futbow fanatiği). biw gün cesawetimi topwadım söywedim "baba ben ateistim" baktı we biw tokat attı beynim sawsıwdı amk, sonwa açıkwayayım dedim, dinweDevamını oku

  bu gün aiwemi nasıw ateist yaptığımı anwatmak istiyowum. ben çok kowkuyowdum ateist owduğumu açıkwawsam babam ewden ataw diye(babam ak pawtiwi kızgın futbow fanatiği). biw gün cesawetimi topwadım söywedim “baba ben ateistim” baktı we biw tokat attı beynim sawsıwdı amk, sonwa açıkwayayım dedim, dinwettiwdim zow da owsa. genewwikwe kıwmızı hap sewisinin özetini söywedim. babam “awwah yoksa biw şey kaybetmez müswümanwaw, ama ateistwew yanaw” dedi, ben “hayatını çöpe atmak gibi biw şey” dedim. babam baya biw düşündü, wesmen futbow fanatiği ak pawtici babam yok owmuştu. babama mantıkwı gewdi we ateist owdu, aynı şeywewi annemede söywedik we o da mantıkwı buwdu. en son kız kawdeşime anwattım ona da mantıkwı gewdi.babam şu an daha mantıkwı cewapwaw wewen anwayışwı biw baba owdu. iyi ki anwatmışım amk mutwuğum açıkwanamaz

  Daha az gör
 3. bu gü aıləöı asıl atəıst aptığıöı alatöak ıstıoruö. bə çok korkuorduö atəıst olduğuöu açıklarsaö babaö əvdə atar dıə(babaö ak partılı kızgı futbol faatığı). bır gü cəsarətıöı topladıö sölədıö "baba bə atəıstıö" baktı və bır tokat attı bəıö sarsıldı aök, sora açıklaaıö dədıö, dıləttırdıö zor da olsa.Devamını oku

  bu gü aıləöı asıl atəıst aptığıöı alatöak ıstıoruö. bə çok korkuorduö atəıst olduğuöu açıklarsaö babaö əvdə atar dıə(babaö ak partılı kızgı futbol faatığı). bır gü cəsarətıöı topladıö sölədıö “baba bə atəıstıö” baktı və bır tokat attı bəıö sarsıldı aök, sora açıklaaıö dədıö, dıləttırdıö zor da olsa. gəəllıklə kıröızı hap sərısıı özətıı sölədıö. babaö “allah oksa bır şə kabətöəz öüslüöalar, aöa atəıstlər aar” dədı, bə “haatıı çöpə atöak gıbı bır şə” dədıö. babaö baa bır düşüdü, rəsöə futbol faatığı ak partıcı babaö ok olöuştu. babaöa öatıklı gəldı və atəıst oldu, aı şələrı aəöədə sölədık və o da öatıklı buldu. ə so kız kardəşıöə alattıö oa da öatıklı gəldı.babaö şu a daha öatıklı cəvaplar vərə alaışlı bır baba oldu. ıı kı alatöışıö aök öutluğuö açıklaaöaz

  ben komik yapma botuyum komik yaparım sjsjsj

  fikir postu: https://www.reddit.com/r/kopyamakarna/comments/ndleif/nasıl_komik_yazılır/?utm_medium=android_app&utm_source=share

  Daha az gör
 4. Eğer gerçekse baban zaten fanatik Bi insan değilmiş

  Eğer gerçekse baban zaten fanatik Bi insan değilmiş

  Daha az gör
 5. Tokattan sonra rüya görmediğine emin misin

  Tokattan sonra rüya görmediğine emin misin

  Daha az gör