Kaydol

Merhaba Sevgili Floodlar.com Kullanıcısı, Web sitemizde geçirdiğiniz zaman ve bu büyüleyici flood evrenine katılımınız için teşekkür ederiz. Floodların geniş dünyasıyla dolu deneyiminizi daha fazla keşfetmek için, web sitemizi sınırsız olarak kullanabilmeniz adına giriş yapmanız gerekmektedir.

Oturum aç

Merhaba Floodlar.com Kullanıcısı, İlk üç sayfayı tamamladınız, tebrikler! Ancak, floodların devamını görmek ve daha fazla interaktif deneyim yaşamak için giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa, hızlıca oluşturabilirsiniz. Sınırsız floodlar ve etkileşimler sizleri bekliyor. Giriş yapmayı unutmayın!

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreniz mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi giriniz. Size bir bağlantı göndereceğiz ve bu link üzerinden yeni bir şifre oluşturabileceksiniz.

Fil Necati Masonlar Locası Subreddit Adı Nedir? Cevap: ( N31 )

Üzgünüz, flood girme izniniz yok, Flood girmek için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu Floodun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Mobil Uygulamada Açın

Güncel Floodlar En sonuncu Nesne

Apache Tomcat 9’u Ubuntu 18.04’e Kurma

Apache Tomcat 9’u Ubuntu 18.04’e Kurma

Apaçi Tomcat Java tabanlı web uygulamaları için kullanılan ücretsiz, açık kaynaklı, hafif bir uygulama sunucusudur. Geliştiriciler, Java Servlet ve JavaServer Pages teknolojilerini (Java Expression Language ve Java WebSocket dahil) uygulamak için kullanır.

Ubuntu 18.04’te Apache Tomcat’i nasıl kuracağınızı ve yapılandıracağınızı öğrenmek için bu kılavuzu okuyun.

erkek kedi centos nasıl kurulur

Not: Bu adımlar, Ubuntu 16.04, Linux Mint ve Elementary OS dahil diğer Ubuntu tabanlı dağıtımlar için geçerlidir.

Önkoşullar

 • Ubuntu tabanlı bir dağıtım (Ubuntu 18.04 gibi)
 • olan bir kullanıcı hesabı sudo ayrıcalıklar
 • Bir terminal penceresi (CtrlAlternatifT)
 • Varsayılan olarak dahil edilen uygun paket yöneticisi

Tomcat 9’u Ubuntu’ya Kurmak İçin Adımlar

Tomcat’i Ubuntu’ya Kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Java’nın Yüklü Olup Olmadığını Kontrol Edin

İndirip kurabilmeniz için önce erkek kediUbuntu için gerekli Java kurulumuna sahip olduğunuzdan emin olun (Açık JDK).

Terminali aç (Ctrl+Alternatif+T) ve aşağıdaki komutu kullanarak Java sürümünü kontrol edin:

java -version

Çıktı, sisteminizde çalışan Java sürümünü gösterecektir. Şu anda, en son sürüm OpenJDK 11.0.3:

java -versiyon 11.0.13 terminal çıkışı

2. Adım: OpenJDK’yi Kurun

OpenJDK’niz yoksa veya Java 8’den daha eski bir sürüme sahipseniz, aşağıdakini yazarak en yeni sürümü yükleyin:

sudo apt install default-jdk

3. Adım: Tomcat Kullanıcısı ve Grubu Oluşturun

Güvenlik nedeniyle, Tomcat’i kök kullanıcı altında çalıştırmayın. Apache Tomcat hizmetini çalıştırmak için yeni bir grup ve sistem kullanıcısı oluşturun. /opt/tomcat dizin.

sudo groupadd tomcat
sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
erkek kedi grubu kullanıcı terminali çıkışı

4. Adım: Tomcat 9’u indirin

1. En son ikili Tomcat sürümünü indirin. resmi Apache Tomcat İndirme sayfası.

2. Üzerinde İkili Dağıtımlar > Çekirdek liste ve tar.gz içindeki bağlantı. Dosyanın bağlantısını kopyalayın.

Tomcat tar.gz dosyası indirme sayfası

3. Terminale geri dönün ve /tmp şu komutla dizin:

cd /tmp

4. Şimdi curl komutunu tar.gz paketi indirmek için 2. adımda kopyaladığınız bağlantı:

curl -O https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.56/bin/apache-tomcat-9.0.56.tar.gz
curl erkek kedi indirme terminali çıktısı

1. tar.gz Tomcat dosyasını çıkartmak için yeni bir dosya oluşturun. /opt/tomcat/ şu komutla dizin:

sudo mkdir /opt/tomcat

2. Ardından, aşağıdaki komutla dosyayı yeni dizine çıkarın:

sudo tar xzvf apache-tomcat-9*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

6. Adım: Tomcat Kullanıcı İznini Değiştirin

Oluşturduğunuz yeni Tomcat kullanıcısı yürütülebilir ayrıcalıklara sahip değil, ancak kurulum dizinine erişmesi gerekiyor. Dizin üzerinde yürütme ayrıcalıkları ayarlamanız gerekir.

1. Tomcat kurulumunun bulunduğu dizine gidin:

cd /opt/tomcat

2. Kullanıcıya kurulum dizini üzerinde grup ve kullanıcı sahipliği verin. tomcat grup ve kullanıcı şu komutla:

sudo chown -RH tomcat: /opt/tomcat

3. Son olarak, /opt/tomcat/bin/with içinde yürütme erişimi vermek için komut dosyası izinlerini değiştirin:

sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/bin/*.sh'

7. Adım: Sistem Birimi Dosyası Oluşturun

Tomcat’i servis olarak kullanacağınız için bir servis oluşturmanız gerekiyor. systemd hizmet dosyası.

1. Dosyayı yapılandırmak için önce dosyayı bulmanız gerekir. JAVA_HOME yol. Bu, Java kurulum paketinin tam konumudur.

Bunu yapmak için, sistemden size sistemde yüklü olan Java paketleri hakkında bilgi vermesini isteyin. Terminalde şunu yazın:

sudo update-java-alternatives -l
Bir systemd hizmet dosyası oluşturun.

Çıktının gösterdiği gibi, Java’nın iki kullanılabilir sürümü vardır. Buna göre, konumlarını gösteren iki yol da gösterir.

Kullanmak istediğiniz sürümü seçin ve konumunu kopyalayın. Bununla, servis dosyasını oluşturmaya devam edebilirsiniz.

2. Yeni bir dosya oluşturun ve açın. /etc/sistem/sistem adı altında erkek kedi.hizmet:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

3. Dosya açıldığında, aşağıdaki içeriği kopyalayıp yapıştırın. JAVA_HOME önceki adımda bulduğunuz bilgilere değer.

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom -Djava.awt.headless=true"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
tomcat.service dosya içeriği

4. Kaydetmek Ve çıkış dosya (Ctrl+Xbunu takiben y[es] Ve Girmek).

5. Değişikliklerin gerçekleşmesi için sistem arka plan programını şu komutla yeniden yükleyin:

sudo systemctl daemon-reload

6. Artık sonunda Tomcat hizmetini başlatabilirsiniz:

sudo systemctl start tomcat

7. Aşağıdaki komutla Apache Tomcat hizmetinin çalıştığını doğrulayın:

sudo systemctl status tomcat
erkek kedi hizmeti aktif

Almak istediğiniz mesaj, hizmetin aktif (çalışıyor).

8. Adım: Güvenlik Duvarını Ayarlayın

Sunucunuzu korumak için bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız (olması gerektiği gibi), Tomcat arayüzüne erişemezsiniz. Tomcat, yerel ağınızın dışında bulunan Bağlantı Noktası 8080’i kullanır.

1. Şu komutla üzerinden trafiğe izin vermek için Port 8080’i açın:

sudo ufw allow 8080/tcp

2. Bağlantı noktası açıksa, Apache Tomcat giriş sayfasını görebilmeniz gerekir. Tarayıcı penceresine şunu yazın:

http://server_ip:8080

veya

http://localhost:8080

Web tarayıcınız web sayfasını aşağıdaki görüntüdeki gibi açmalıdır:

Tomcat 9 sunucusu çalışıyor

9. Adım: Web Yönetim Arayüzünü Yapılandırın

Hizmetin düzgün çalıştığını doğruladıktan sonra, web yönetimi arayüzünü kullanabilen bir kullanıcı oluşturmanız gerekir.

Bunu yapmak için, kullanıcı dosyasını açın ve düzenleyin.

1. kullanıcı dosyası komutla:

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Dosya aşağıdaki resimdeki gibi görünmelidir:

Tomcat kullanıcılarının dosyasına erişim sağlandıktan sonraki görüntü.

2. Dosyadaki her şeyi silin ve şunları ekleyin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tomcat-users>
 <role rolename="manager-gui"/>
 <role rolename="manager-script"/>
 <role rolename="manager-jmx"/>
 <role rolename="manager-status"/>
 <role rolename="admin-gui"/>
 <role rolename="admin-script"/>
 <user username="admin" password="Your_Password" roles="manager-gui, manager-script, manager-jmx, manager-status, admin-gui, admin-script"/>
</tomcat-users>

değiştirdiğinizden emin olun. Your_Password tercih ettiğiniz güçlü bir şifre ile değer.

3. Kaydetmek Ve çıkış dosya.

10. Adım: Uzaktan Erişimi Yapılandırın

Son olarak, uzaktan erişimi yapılandırmanız gerekir. Bu gereklidir. Varsayılan olarak, Tomcat’e yalnızca yerel makineden erişilebilir.

1. İlk olarak, müdür dosya:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

2. Ardından, a’dan erişim izni verilip verilmeyeceğine karar verin. herhangi bir yer veya b. belirli bir IP adresinden.

A. Herkese açık hale getirmek için dosyaya aşağıdaki satırları ekleyin:

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true">
<!--

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+.d+|::1|0000:1" />

-->

</Context>

B. Belirli bir IP adresinden erişime izin vermek için IP’yi önceki komuta aşağıdaki gibi ekleyin:

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true">
<!--

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0000:1|THE.IP.ADDRESS." />

-->

</Context>

3. için aynı işlemi tekrarlayın. ana bilgisayar yöneticisi dosya.

Dosyayı şu komutla açarak başlayın:

sudo nano /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

4. Ardından a’dan erişim izni verilir. herhangi bir yer veya b. belirli bir IP adresinden (önceki adımda olduğu gibi).

Çözüm

Bu kılavuzun yardımıyla Tomcat’i Ubuntu 18.04’e kurdunuz! Artık Apache sunucunuzda çalışan bir Tomcat kurulumuna sahipsiniz ve Java web uygulamalarınızı dağıtmaya başlayabilirsiniz.

İlgili Mesajlar

Yorum eklemek için giriş yapmalısınız.